Nejbližší akce

POZVÁNKA

19. října 2016 - 29. října 2016

P O Z V Á N K A

na  setkání skupiny komunitního plánování „Rodina, děti a mládež“

více »

POZVÁNKA

20. října 2016 - 27. října 2016

 

POZVÁNKA

 

Na setkání členů skupiny pro seniory v rámci komunitního plánování, které se uskuteční ve středu 26.10 od 9:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, II. patro - ČNIS

 

Program setkání:

 

1/ Informace z manažerské skupiny

2/ Společné setkání se skupinou pro zdravotně postižené

4/ Informace od poskytovatelů

 

Na setkání se těší

 

                                                           Mgr. Lucie Brožková

 

více »

Nejnovější článek

Týden primární prevence

Skupina pro rodinu, děti a mládež

více »

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni  obce i kraje, a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Komunitní plánování je stále se opakující proces, který probíhá několik let.
Komunitníi plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obce nebo kraje plánovat sociální služby, tak aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů.

Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Dalším společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb, které vycházejí ze zjištěných potřeb uživatelů.

Město Litoměřice komunitně plánuje již od roku 2004. V roce 2014 vznikl již 4. komunitníi plán sociálních služeb města Litoměřice. Za trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť sociálních služeb a služeb souvisejících. Za dlouholetou podporu sociálních služeb získalo město Litoměřice v roce 2013 cenu Ď.

 

                          

Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost