Nejbližší akce

není plánována žádná další akce

Rodina s dítětem s postižením

Centrum pro zdravotně postižené Srdíčko

Revoluční 1845/30, 1846/32, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 742 087

web: www.centrumsrdicko.cz

mail: centrum.srdicko@tiscali.cz

kontaktní osoba: Bc. Ivana Humlová - ředitelka 

Popis služby

  • dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. - denního stacionář a odlehčovací služba
  • dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - zdravotní služby v rozsahu fyzioterapie, stacionární ambulantní péče a provozování jeslí.

V zařízení je zajišťován stravovací provoz včetně kuchyně a výdejen jídel. V zimních měsících je přímo v zařízení v provozu vnitřní bazén a sauna.

Cílová skupina

denní stacionář - osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením - 3-26 let

odlehčovací služba - osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením - starší  18 let

jesle - od 18 měsíců do nástupu do MŠ

denní dětský stacionář - od 3 let do nástupu povinné školní docházky

Kapacita: --

--------------------------


Raná péče Stodůlky při Diakonii ČCE - středisko v Praze 5

Vlachova 1502, Praha 5 – Stodůlky, 155 00

Tel.: 731 445 503

web: www.rana-pece.cz

mail: strenkova@rana-pece.cz

kontaktní osoba: Mgr. Veronika Strenková - poradce rané péče

Popis služby

Raná péče je poskytována formou konzultací poradkyně rané péče v domácím prostředí uživatele. Uživatel služby - rodina  - sama volí frekvenci konzultací ze tří možných časových režimů (nejkratší doba je 4-6 týdnů).  Po seznámení s nabídkou služeb a podmínkami jejího poskytování se rozhodnete, zda se stanete uživateli služby nebo využijete konzultaci s poradkyní jednorázově.
Raná péče je pro rodiny zdarma; některé služby (pobyt rodin, kurzy pro rodiče) jsou realizovány s finanční spoluúčastí uživatele.
Cíle služby:

  • dosáhnout takové úrovně kompetence rodiny, kdy bude schopna vybírat a začleňovat do péče o dítě sociální a další služby takovým způsobem, které jí umožní vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co nejvyšší míře zachovat dosavadní způsob života
  • zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy

Jak o péči požádat:

  • e-mailem na adrese stodulky@rana-pece.cz
  • v pracovní dny (9-15 hod.) na tel. čísle poradkyň 731445502-4, 731664482-3
  • každou středu (13-16 hod.) na tel. čísle kanceláře 235 518 392

Cílová skupina

rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let

  • s diagnostikovaným postižením (např. genetickým nebo neurologickým, s pervazivní vývojovou poruchou);
  • se závažným opožďováním ve vývoji;
  • ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik).

Kapacita: --

-------------------------

 

Klub Plamínek Litoměřice

Kubínova 437/10, Litoměřice, 412 01

Tel.: 737 956 128

web: www.klub-plaminek.cz

mail: info@klub-plaminek.cz

kontaktní osoba: Eva Klabanová 

Popis služby

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ( ARPZPD ) Klub Plamínek je občanské sdružení, které prostřednictvím svého klubu sdružuje rodiny pečující o děti s různými zdravotními problémy, jejich přátele a další lidi, kteří jsou ochotni zlepšit život zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Hlavní činnosti jsou volnočasové aktivity pravidelné a jednorázové.

Pravidelně: každé pondělí od 14.00-16.00 v Centru Srdíčko Litoměřice. Aktivity: kreativ, canisterapie, muzikoterapie, různé besedy, společenské či pohybové hry, nebo chodíme na vycházky do blízkého okolí, karneval, Mikuláš, Den dětí…

Cílem organizace je zmírňovat důsledky zdravotního postižení člověka na život jeho a jeho rodiny, pomáhat zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám v přístupu a využívání veškerých aktivit běžného života, v prosazování a naplňování jejich práva žít plnohodnotný život.

 

Cílová skupina

děti a mládež se zdravotním postižením do 26 let - bez ohledu na druh zdravotního postižení a jejich pečující rodiny

Kapacita: --

Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost