Nejbližší akce

není plánována žádná další akce

Rodinná a osobní krize

Manželská a předmanželská poradna

Palachova 710/8, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 730 023;

web: www.csplitomerice.cz

mail: mpp.litomerice@tiscali.cz

kontaktní osoba: PhDr. Alena Dobišová - vedoucí zařízení

 

Poslání MPP:
Pracovníci poradny poskytují pomoc jednotlivcům, parnterským párům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období. poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních, partnerských a rodinných problémů, rozvodu a porozvodových těžkostí.

Kapacita: 16

-------------------------

 

Městský úřad Litoměřice - odd. sociálně právní ochrany dětí a mládeže (OSPOD)

Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 916 124;

web: http://radnice.litomerice.cz

mail: drahuse.cermakova@litomerice.cz

kontaktní osoba: Drahuše Čermáková - vedoucí oddělení

Činnost OSPOD:

Sociálně-právní ochrana se vztahuje v ČR především na děti v následujících životních situacích:

 • rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; nebo nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva;
 • děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití;
 • děti opakovaně se dopouštějící se útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti
 • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte;
 • děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů

Kapacita: ---

------------------

Městský úřad Litoměřice - odd. sociálně právní ochrany a prevence

Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 916 424;

web: http://radnice.litomerice.cz

mail: jana.zelena@litomerice.cz

kontaktní osoba: Jana Zelená - vedoucí oddělení

Činnost odd. sociální prevence:

 • trestná činnost dětí do 15 let
 • trestná činnost mladistvých ve věku 15-18 let (provinění)
 • přestupkové řízení mladistvých
 • výchovné problémy dětí a mládeže
 • poruchy chování u dětí a mladistvých závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce)
 • přednášková činnost a poradenství

Kapacita: ---

-----------------------------

 

Linka důvěry, poradna při DDM Rozmarýn

Plešivecká 15, Litoměřice, 412 01

tel: 416 741 798

web: http://www.ddmrozmaryn.cz/Linka-duvery/

mail:

kontaktní osoba: PhDr. Alena Dobišová

Služba je zcela diskrétní, nikdo nemusí mít strach z prozrazení svého problému či osoby.

 • anonymní, bezplatná, nezávislá, důvěrná a nestranná pomoc dětem i rodičům
 • krizová pomoc pro děti a mládež - pokud hledají nezávislou pomoc ve své životní situaci (např. problémy ve škole, šikana, vztahové problémy, vlastní nejistota...)

Kontakt může být osobní - čtvrtek od 17,00 - 19,00 hodin v DDM Rozmarýn, Plešivecká 15, Litoměřice, telefonicky: 416741798 nebo www.ddmrozmaryn.cz

Možností je i písemný kontakt, děti napíší svůj dotaz na lísteček, ten vloží pod určeným heslem do obálky a nechají u služby DDM Rozmarýn.

Za týden si mohou vyzvednout pod stejným heslem odpověď.

Poradenské centrum:

 • každý čtvrtek od 17.00 - 19.00 hodin v DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 
 • poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy
 • kontakty na další pomáhající organizace a sociální instituce
 • poradenství a pomoc bez předchozího doporučení či doprovodu

Na návštěvu poradenského centra je nutné vždy se předem objednat ne te.č. 416 741798 ( po-čt 8.00 - 20.00 hod., pá 8.00 - 12.00 hod.)

------------------------

Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost