Nejbližší akce

není plánována žádná další akce

Volný čas dětí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - OÁZA

Osvobození 19, Litoměřice, 412 01

Tel.: 

web: http://www.nadeje.cz/litomerice/sluzby/

mail: nzdm.litomerice@nadeje.cz

kontaktní osoba: Bc. Veronika Schejbalová

Popis služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určeno především dětem a mládeži od 6 do 21 let, ohrožených sociální exkluzí.

Kapacita: 60 - počet uživatelů

-------------------------------------

 

Volnočasový klub KOTVA

Pražská 992/14, Litoměřice, 412 01

Tel.: 721 751 219

web: http://www.klub-kotva.cz/

mail: info@klub-kotva.cz

kontaktní osoba: Martin Růžička

Popis služby

Hlavní činností Volnočasového klubu KOTVA je vedle kurzů angličtiny organizování pestré palety aktivit volnočasového charakteru pro různé věkové skupiny.

Mezi organizované aktivity patří například večery stolních her, výlety po okolí, zájmové kroužky, cestopisné přednášky pro veřejnost, zábavné večery a koncerty.

Vstup na nabízené je zpravidla bezplatný, pokud není uvedeno jinak.

Cílová skupina ---

Kapacita: ---

---------------------------------------

 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn

Plešivecká 1863/15, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 741 798, 416 743 125

web: http://www.ddmrozmaryn.cz/

mail: info@ddmrozmaryn.cz

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bendová - ředitelka DDM, další kontakty: http://www.ddmrozmaryn.cz/Kontakty/

Popis služby

Nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům i dospělým.

Vytváří podmínky pro účelné využití jejich volného času těmito formami :
příležitostnou a pravidelnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou činností, rekreační, táborovou a osvětovou činností, individuální prací pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů a poskytuje využití otevřené nabídky spontánních činností.

V pravidelných zájmových aktivitách DDM Rozmarýn nachází každoročně svůj zájem téměř 800 účastníků bez rozdílu věku i schopností.

Cílová skupina

děti i dospělí

Kapacita: ---

------------------------------------

 

Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice

Mírové nám. 26, Litoměřice, 412 01

tel: 416 732 453

web: http://www.knihovnalitomerice.cz/

mail: info@knihovnalitomerice.cz

kontaktní osoba: Mgr. František Karel Tománek - ředitel knihovny,

další kontakty: http://www.knihovnalitomerice.cz/kontakty

Popis služby

Dětské oddělení

  • centrální registrace a evidence děti a mládeže do 15 let
  • beletrie pro děti a mládež, naučná literatura, časopisy, knihovnicko - bibliografické lekce
  • multimediální knihovna (výukové programy na CD-ROM)
  • ON-LINE katalog
  • Čtení pro dyslektiky, zvuková čítanka - nejoblíbenější dětské knihy ve zvukové podobě
  • INTERNET pro děti
  • Nabídka besed pro MŠ (formátu MS Word)
  • Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ  (formátu MS Word)
  • Nabídka besed pro 2. stupeň ZŠ (formátu MS Word)

Cílová skupina

děti i dospělí

Kapacita: ---

Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost