Nejbližší akce

není plánována žádná další akce

Ztráta bydlení

Dům P. Marie Pomocné - Azylový dům

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 732 303;

web: www.fchltm.cz

mail: ad@fchltm.cz

kontaktní osoba: Pavla Soukupová - vedoucí zařízení

 

Poslání Azylového domu:
Poskytovat ubytování, sociální a aktivizační služby mužům bez domova a podporovat je v integraci do společnosti.


Kapacita: 23 lůžek

---------------

 

Dům P. Marie Pomocné - Noclehárna

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Tel.: 416 732 303;

web: www.fchltm.cz

mail: ad@fchltm.cz

kontaktní osoba: Pavla Soukupová - vedoucí zařízení

Poslání noclehárny

Poskytovat mužům bez domova přenocování, možnost osobní hygieny a přípravy vlastního jídla.    

Cíle

Zajistit přenocování a uspokojení základních lidských potřeb (teplo, možnost přípravy jídla osobní hygiena a spánek).  

Kapacita: 5 lůžek

Při zvlášť nepříznivém počasí můžeme poskytnout krizovou židli v Nízkoprahovém denním centru.

------------

Domov pro matky s dětmi Diakonie ČCE

Liškova 43, 412 01 Litoměřice

vedoucí: Ivana Jelínková

E-mail: dmd.litomerice@diakonie.cz

tel.: 416 732 271, mob.: 739 244 673

Poslání DMD 

Posláním Domova je poskytovat azylové ubytování matkám s dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov pro matky s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí.

Kapacita DMD

 • kapacita jedné ubytovací jednotky je 1 dospělá osoba + max. 3 nezletilé děti.
 • poskytovatel sociálních služeb (Domov) může odmítnout uzavřít smlouvu (dokument MS Word)smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
  a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou     
      osoba žádá
  c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální   
      služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní
      stavy stanoví prováděcí právní předpis

Osoba žádající poskytnutí služby je povinna předložit lékařské osvědčení (dokument MS Word)lékařské osvědčení v souladu se zněním příslušných ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakty

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 LITOMĚŘICE

Spojení

e-mail

podatelna@litomerice.cz

e-podatelna

epodatelna@litomerice.cz

Datová schránka

tpebfnu

tel.: 416 916 111
fax.: 416 916 211

Tento portál byl vytvořen v rámci projektu "Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb
na střednědobé období 2011 - 2012 ve městě Litoměřice financovaného z ESF ČR prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR".
Operační progarm lidské zdroje a zaměstnanost